Goed nieuws!

IMG_20180305_195049845

Afgelopen maandag 5 maart ging de Zoetermeerse gemeenteraad met grote meerderheid (30 stemmen voor, 7 tegen) er mee akkoord om de financiering van de verbouwing van de Balijhoeve veilig te stellen.  Wij gaan dus nu aan de slag met de bouw!

Zoals jullie weten is er in de raadscommissie en in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de gewijzigde investering en exploitatie van de Balijhoeve. Voor de kinderboerderij De Balijhoeve en de Vrienden van de Balijhoeve waren dit spannende weken.  Wij zijn dan ook heel blij jullie dit goede nieuws te kunnen geven!

Afgelopen maandag 5 maart ging de Zoetermeerse gemeenteraad met grote meerderheid (30 stemmen voor, 7 tegen) er mee akkoord om de financiering van de verbouwing van de Balijhoeve veilig te stellen. Het eerder toegezegde bedrag van € 800.000 wordt aangevuld met nog eens € 800.000. Zo kan bij de verbouwing o.a.  rekening worden gehouden met de eisen van veiligheid en duurzaamheid die Zoetermeer stelt, en ook met de gestegen bouwkosten.

We gaan dus nu aan de slag met de bouw!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kregen Vrienden van de Balijhoeve de kans te pleiten voor de nieuwe plannen. Zo vertelden Alwin Akkermans (IKC De Floriant/Drie Ballonnen), Chris Veldhuysen (IVN) en Ronald Baptiste (SAMBA/Vrienden van de Balijhoeve) hoe belangrijk zij een positief besluit vonden.

Nieuw in de plannen is dat de Drie Ballonnen graag ook kinderopvang op de Balijhoeve wil realiseren. Dat past prachtig in het geheel van “sociale ontmoeting” en zo’n groep zorgt de hele dag voor levendigheid op de boerderij!

De gemeente kan nu eindelijk het bouwproces in gang zetten, vergunningen aanvragen en op zoek gaan naar een aannemer die de verbouwing gaat realiseren.

Samen, met gemeente en buurt, gaan we nu aan de slag om van De Balijhoeve een plek te maken van ontmoeting en verbinding voor de hele wijk.

We blijven jullie op de hoogte houden over de verdere planning en werkzaamheden!

Hans Bongers, namens Stichting Vrienden van de Balijhoeve

>Lees de Nieuwsbrief Vrienden van de Balijhoeve maart 2018