Nieuwsbrief februari 2018: Extra krediet gevraagd voor De Balijhoeve

Ook in 2018 gaan alle betrokken partijen zich volledig inzetten om De Balijhoeve te behouden en te verbouwen tot een laagdrempelige voorziening voor educatie, sociale ontmoeting, recreatie en zorg. Helaas zijn er knelpunten ontstaan voor de renovatie en de verbouwing.
Om de knelpunten op te lossen, gaat het college op 5 maart aan de gemeenteraad een aanvullend voorstel voorleggen. Ze stellen voor om het al toegekende krediet van €800.000 voor verbouwing aan te vullen met een nieuw krediet van €800.000.

Met deze extra investering kan de uitvoering echt van start om zo uiteindelijk het doel te bereiken: De Balijhoeve als een prachtig voorbeeld van een sociale ontmoetingsplek voor inwoners uit de wijk en een plek die ouderen helpt om eenzaamheid te voorkomen.

Lees de Nieuwsbrief Vrienden van de Balijhoeve februari 2018