Nieuwe raadsnotititie Balijhoeve: kom naar bespreking op maandag 19 februari

Beste vrienden en vrijwilligers van de Balijhoeve,

Jullie hebben steeds laten merken van harte betrokken te zijn bij stadsboerderij De Balijhoeve. De komende dagen wordt het extra spannend. Op maandag 19 februari zal de commissie Samenleving van de gemeenteraad spreken over de nieuwe raadsnotitie ‘Gewijzigde investering en exploitatie Balijhoeve’.

Wij nodigen jullie van harte uit voor deze openbare commissievergadering!

In de nieuwe raadsnotitie staat o.a. dat er vanwege de gestegen bouwkosten extra budget noodzakelijk is. Ook wil de gemeente extra investeren in de toegankelijkheid en duurzaamheid.

Hans Bongers, voorzitter Stichting Vrienden van de Balijhoeve’, zal op deze commissievergadering bovendien nog eens het belang van de realisatie van de Kansenkaart onder de aandacht te brengen.

Het is belangrijk dat op de publieke tribune ook de buurt ruim vertegenwoordigd is! Dat maakt de leden van de commissie duidelijk hoeveel waarde we als wijkbewoners hechten aan een goede toekomst van onze Balijhoeve!

De commissie Samenleving vergadert op maandag 19 februari, in de nieuwe commissiezaal. De algemene vergadering begint om 19.30, maar de Balijhoeve wordt besproken tussen 20.30 en 23.00, als laatste van twee geagendeerde onderwerpen.

Wij hopen velen van jullie te zien op maandagavond 19 februari!

Mieke Brak,
namens bestuur en vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Balijhoeve