Bouwen aan de Balijhoeve van de toekomst

Bouwen aan de Balijhoeve van de toekomst: dat gaat niet alleen over de stenen maar ook over wat je straks als inwoner van Zoetermeer allemaal kunt doen in en bij de Balijhoeve. Daarvoor zijn vooral de bewoners van Rokkeveen van groot belang. Zij wonen het dichtstbij dus zij doen misschien het meest mee aan activiteiten of als vrijwilliger.
De Stichting Vrienden van de Balijhoeve heeft daarvoor de hulp in geroepen van JSO (een adviesbureau) om bij buurtbewoners en organisaties in de buurt te vragen hoe zij denken over meedoen bij de Balijhoeve. Deze gesprekken leveren ideeën, voorstellen en concepten op waarmee de Balijhoeve aan de slag kan. Zo ontstaat er een (wijk)netwerk dat actief meedenkt en meewerkt aan allerlei soorten activiteiten en inzet van vrijwilligers.
Op 23 september 2017, de landelijke burendag, kunnen buurtbewoners en instellingen kennismaken met de resultaten van die gesprekken in de wijk! De officiële uitnodiging volgt nog. (Bron: Nieuwsbrief Balijhoeve juli 2017)